Planleggingsdager i 2019

Barnehagen er stengt i forbindelse med planleggingsdager.

Fredag 6. september

Mandag 4. november