Vedtekter pr. 21.03.18

På generalforsamling 21. mars 2018 ble det fastsatt nye vedtekter for barnehagen.

Vedlagt reviderte vedteker Vedtekter 21.03.18