Velkommen alle nye små!

Da er et nytt barnehageår i gang! Det er noen ettåringer som har startet og noen kommer litt seinere. Vi har jobbet med det fysiske miljøet på Sola i vår og ønsker at avdelingen skal invitere barna inn til lek og utforsking.

Leker tilgjengelige i barnehøyde

Myk hinderløype med passe utfordringer til de minste, og lesekrok/bollbasseng

Lysbord som stimulerer sansene og inviterer til utforskning. 

Når barna kommer om morgenen ønsker vi at rommet skal uttrykke: Kom og lek!