Avdelinger

Rustadsaga barnehage har 3 avdelinger - Sola, Nordlys og Regnbuen

De fleste barna kommer fra nærmiljøet rundt barnehagen og sogner til Rustad, Nøklevann og Bøler skole.

Barnehagen har tre avdelinger og inndelt i noenlunde alderslike grupper:

Pr. 1. Januar 2024 ser gruppene slikt ut:

Sola - et og toåringer - 12 plasser

Nordlys - to og treåringer - 14 plasser

Regnbuen - tre, fire og femåringer - 23 plasser

Selv om barnehagen er inndelt i avdelinger jobber vi en del på tvers.

  • Barna kan møtes på kjøkkenet og ulike lekerom i barnehagen for å leke og spille sammen.
  • Vi bruker my tid på å være ute. Her møtes barn og voksne i lek på tvers av avdelinger.
  • Inntil 6 fellessamlinger i året. Avdlingene bytter på ansvar for opplegg
  • Fellesamlinger i forbindelse med markering av faste tradisjoner.