Avdelinger

Rustadsaga barnehage har 3 avdelinger - Sola, Nordlys og Regnbuen

De fleste barna kommer fra nærmiljøet rundt barnehagen.

Sola - 11 barn i alderen 1 år

Nordlys - 16 barn i alderen 2 til 3 år

Regnbuen - 24 barn i alderen 4 til 6 år

Selv om barnehagen er inndelt i avdelinger jobber vi en del på tvers.

  • Barna kan møtes på kjøkkenet og ulike lekerom i barnehagen for å leke og spille sammen.
  • Vi bruker my tid på å være ute. Her møtes barn og voksne i lek på tvers av avdelinger.
  • Inntil 6 fellessamlinger i året. Avdlingene bytter på ansvar for opplegg
  • Fellesamlinger i forbindelse med markering av faste tradisjoner.