Overgang barnehagen skole

Siste året i barnehagen er fylt opp med mye aktiviteter som skal forberede barna til skolestart

 

Vi viser også til Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13368717-1589179724/Tjenester%20og%20tilbud/Barnehage/For%20ansatte/Kvalitetsstandarder%20og%20veiledere/Samarbeid%20og%20sammenheng%20mellom%20barnehage%20og%20skole/Oslostandard%20bhg%20skole%20aks_endelig_mai2020.pdf