Velkommen til Rustadsaga barnehage

Klikk her for å lese litt om oss!

Med Østmarka som nærmeste nabo har Rustadsaga barnehage en klar friluftsprofil. Vi ser på naturen som verdens kuleste lekeplass og bruker marka ofte.

På Sola og Nordlys får barna tid og rom til å sanse og undre seg i naturen. Vi er opptatt av at barna skal få utforsket og bli kjent med naturen i trygge og gode omgivelser. Barna får anledning til å utfolde seg i sitt eget tempo og har en gradvis progresjon innenfor lek, læring og friluftsliv som sørger for en god overgang til avdeling Regnbuen.

På Regnbuen både utforsker og opplever barna gledene og mangfoldet i naturen. De eldste barna er ute store deler av dagen, enten i skogen eller på vår flotte uteplass. Vi har også en lavvoplass som avdeling Regnbuen bruker mye, både til rekreasjon og gode opplevelser. Gode opplevelser setter spor og i gode opplevelser legger vi glede, mestring, engasjement, spenning og undring.

Trygghet, gode relasjoner og omsorg mener vi danner grunnlaget for barns utvikling. Hvert barn skal føle seg unikt og bli sett og forstått som individ, samtidig som alle barn også skal finne sin plass og føle tilhørighet i fellesskapet. Det krever at personalet er trygge, varme og tilstedeværende gjennom hele dagen.

Rustadsaga skal være et sted for barn, der de kan leke og lære i trygge men også inspirerende, spennende, foranderlige og utfordrende miljøer. Lek er barns «språk» og væren i verden og vi mener at alle barn skal ha muligheter for mye lek hver dag.

Vi har i fellesskap utviklet en visjon som skal lede oss på veien videre og vi har fire kjerneverdier, Raushet, Omsorg, Profesjonell og Engasjement (ROPE) som ligger som grunnlag i hverdagen vår. Vi har et godt faglig miljø og er i stadig utvikling for å kunne legge godt til rette for barna som er hos oss.