Når barnet er syk

Barnehagen har utarbeidet et informasjonsskriv om helse i barnehagen. Her vil dere kunne lese mer om syke barn i barnehagen og typiske sykdommer i barnehagen.

Følg denne link Hefte om Helse i barnehage