Visjon og pedagogisk grunnsyn

Visjonen vår er at "Gode opplevelser setter spor"

Gode opplevelser definerer vi som:

 • Å fange øyeblikkets opplevelser, her og nå
 • En god opplevelse er den som barna spør om å få gjøre igjen
 • Trygt for alle involverte
 • Voksnes tilstedeværelse
 • Gi rom til "galskapen"
 • Inntrykk og uttrykk med alle sanser

Vårt pedagogiske grunnsyn:

 • Barn er selvstendige, kompetente og læringsvillige individer.
 • Barn trenger en hverdag preget av omsorg, trygghet, tillit og respekt.
 • Barn utvikles best i et miljø preget av samspill med både barn og voksne.
 • Barn lærer best gjennom å delta og gjøre egne erfaringer.
 • Barn trenger tydelige grenser.
 • Barn trenger gode muligheter til lek