Visjon

 

"Gode opplevelser setter spor"

God morgen, så fint å se deg!

Vil du leke med meg?

Det var mye kreps i elva- se så mange bein de har!

Også kom det liksom en dinosaur…

Har du laget alle de sandkakene til meg?

So ro, lillemann, nå er det hvile og sovetid

Ei hand å holde i…

Skal jeg vise deg hvordan du tar på deg skoene? 

Bli med resten av gjengen, så leser vi en bok. 

Alle killebukkene på haugen sprang…

Skal vi dra til lavvoen å plukke bær? 

SE! Du klarte det!

Rustadsaga barnehage er et sted for barn og leken er i sentrum. Her skal alle ha noen å leke med, i et miljø som er tilrettelagt for dem.

Natur og uteliv en viktig del av hverdagen vår. Barna undrer seg, oppdager og nyter naturens mangfoldighet, og lærer om hvordan vi skal ta vare på og verne den. 

Barn kan! Hos oss opplever alle mestring, og får utfordringer som er tilpasset dem.

Her i barnehagen er alle en del av fellesskapet. 

Rustadsaga barnehage har et godt pedagogisk miljø der de ansatte har et aktivt forhold til barnehagens grunnleggende verdier. Personalet søker ny kunnskap og deltar i dialoger og refleksjoner rundt våre daglige aktiviteter.

 

Samarbeidet mellom barnehagen og barnets hjem preges av gjensidig interesse, forståelse og dialog.