Klær og nødvendig utstyr

Barnehagen har utarbeidet et felles skriv vedr. klær og utstyr til barnehagebruk. Skrivet er ment som en veiledning og skal støtte opp om et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen.

Se veiledning her Anbefalte klær Rustadsaga