Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelstiden er 2 måneder i følge barnehagens vedtekter.  Benytt deg av linken Oppsigelse av barnehageplass.

Følg prosedyren. Husk at  dere trenger personnummeret (11 siffer) til både barn og og foreldre for å kunne si opp plassen

 

For evt. søknad om permisjon ta kontant med daglig leder