SØK BARNEHAGEPLASS

Vi setter stor pris på at dere tar en titt innom vår hjemmeside og kanskje vurderer å søke plass i Rustadsaga barnehage. Dere kan søke barnehageplass hos oss via Oslo kommunes søknadsportal. Vi holder åpen kveld torsdag 15 feb. 2024 kl 17 til 18

PRISER: Nye satser pr. 01.01.23

 

KORT FORKLARING PÅ SØKNADSPROSESSEN:

Benytt deg av linken Søknad om barnehageplass Oslo kommune

Følg prosedyren. Husk at dere trenger personnummeret (11 siffer) til både barn og foreldre for å kunne søke. Det er mulig å søke på 5 forskjellige barnehager. Disse settes opp i prioritert rekkefølge.

 

OPPTAK AV BARN:

Barnehagens opptakskrets er som følger:

Opptak av barn skjer med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  1.                Barn som har rett til prioritert plass etter barnehageloven § 13 og 
  2.                Barn av barnehagelærer ansatt i barnehagen.
  3.                Søsken av barn som har plass i barnehagen.
  4.                Barn av faste ansatte i barnehagen.
  5.                Barn som tilhører følgende skolekretser: Rustad, Nøklevann, Bøler og Abildsø.
  6.                Øvrige søkere fra Oslo kommune.

Ved søknad om plass må barnehagen gjøres oppmerksom på eventuelt krav om prioritet og Rustadsaga barnehage må være prioritert som nummer en.

For prioritet 2 og 4 gjelder følgende: Hvis nødvendig rangeres søkerne etter hvor lang tid de ansatte har jobbet i barnehagen.

For prioritet 3 gjelder følgende: Hvis nødvendig rangeres søkerne etter hvor lang tid de foresatte har vært medlemmer i samvirkeforetaket/barnehagen.

For prioritet 5 og 6 gjelder følgende: Det legges vekt på en hensiktsmessig alderssammensetning i barnegruppen

Vi henviser til barnehagens vedtekter for mer info om opptak av barn.

 

SØKNADSFRIST:

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars, og da følges reglene for samordnet opptak. Tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket gjelder oppstart i perioden 1. august til 31. august.

NB! Endring av søknaden etter 1. mars medfører at man faller ut av hovedopptaket.

Ved ledig plasser resten av året, tar vi inn barn på supplerende opptak.

 

BESØK I BARNEHAGEN FØR 01. MARS:

Vi arrangerer "Åpen dag" i februar. Datoen annonseres på vår hjemmeside og informasjonstavlen på gjerdet

Vi prøver å skjerme barnegruppene for alt for mye besøk i åpningstiden. Hvis du ikke har mulighet til å komme på "Åpen dag", kan du ta kontakt med styrer for mer informasjon.

 

FORELDREMØTE OG TILBUD OM BESØKSDAGER ETTER TILBUD OM PLASS:

Vi invitere til foreldremøte før vi starter opp med besøksdager. 

For å bli kjent med hverandre før oppstart praktiserer vi besøksdager. Dette betyr at dere kan komme på besøk og være sammen med oss ved flere tilfeller utover våren (mai/juni). Besøksdagene kan foregå både ute og inne.

På besøksdagene utforsker du som foresatt barnehagen sammen med barnet  så alle blir bedre kjent med hverandre. I Rustadsaga jobber vi ut fra "Trygghetssirkelen", som betyr at det er du som foresatt som er den trygge basen og sikre havnen i starten. For mer info følg denne link Trygghetssirkelen