Ny i barnehagen

Tilvenningsperioden starter fra første dagen. Det er viktig for oss at barn og foreldre skal føle seg trygge i sine nye omgivelser. Hvor lang tid det tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie. Det kan derfor være lurt å sette av minimum tre dager til tilvenning. For mer informasjon om tilvenning - se vedlegg