Ny i barnehagen

Tilvenningperioden starter fra første dagen. Det er viktig for oss at barn og foreldre skal føle seg trygge i sine nye omgivelser. Hvor lang tid det tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie. Det kan derfor være lurt å sette av minimum tre dager til tilvenning. Det er viktig for oss i oppstarten at foresatte er tilstede og lett tilgjengelig. Dere får en ”primærkontakt” i avdelingens personale den første tiden. I tillegg til matpakke er det viktig dere tar med ekstra skift, bleier og klær til lek ute. Alt må navnes, da barn ofte har likt tøy og utstyr.