Uteliv på Sola

Rustadsaga barnehage prioriterer ute og friluftsliv høyt. På avdeling Sola er det i år ti ettåringer, noen som går og noen som øver seg på å gå. Vi har som mål at alle skal være ute hver dag og at alle skal få gode opplevelser ut fra egne forutsetninger. De barna som går er på tur en gang i uken, etter hvert vil alle gå på tur.

 Her er noen av barna på vei opp i sklien.

Hva har gjemt seg i sandkaken tro?

En tur på fotballbanen

En hopmetur på dumpa

Litt balansetrening i hinderløypen.

På tur i nærmiljøet