Skinnvotten

På Nordlys har eventyret Skinnvotten blitt med oss ut i snøen. Her ble eventyret fortalt i en annen setting. Det ble ganske fengende for barna at det dukket opp flere og flere dyr der vi minst forventet det.