Sola

Barn kan! Skriver vi i visjonen og små barn kan mye! Sola er avdelingen for de yngste barna i Rustadsaga. Her skal alle små starte barnehagelivet i et trygt og oversiktlig miljø som er godt tilrettelagt for dem.

 

 

Kontaktinfo: +4745908346 / sola@rustadsaga-barnehage.no