Sola

Barn kan! Skriver vi i visjonen og små barn kan mye! Sola er avdelingen for de yngste barna i Rustadsaga. Her skal alle små starte barnehagelivet i et trygt og oversiktlig miljø som er godt tilrettelagt for dem. Klikk for å lese mer om Sola.

 

Trygghet, omsorg og gode relasjoner er bærebjelken i vår hverdag.

God tilknytning til personalet er grunnleggende for trygghet og lek. Vi jobber ut fra trygghetssirkelen der personalet er både trygg base og sikker havn.

 

Trygg base betyr at vi skal utgangspunktet for barnas utforskning av verden rundt seg. Vi skal støtte og stimulere dem til å oppdage og prøve seg på nye ting. Det er også viktig at barna får støtte til å bli kjent med og utvikle gode relasjoner med de andre barna.

Sikker havn betyr at vi skal være tilgjengelige hvis barna har behov for å komme tilbake til tryggheten en stund før de igjen er klare for nye eventyr.

Dette krever at personalet er tilstede med hele seg der barna er, altså veldig ofte på gulvet i barnehøyde.

 

Vi oppmuntrer barna til å prøve og klare ting selv for å oppleve mestring og selvstendighet. De bærer matbokser, klatrer opp stoler og klarer å finne frem sine egne sko når vi skal gå ut.

Små barn oppdager verden gjennom kroppen og sansene sine og derfor ønsker vi at avdelingens lekeområder skal stimulere dette. Innerommet er godt tilrettelagt for motoriske utfordringer med sklie, puter og madrasser. Vi har lysbord og mange varierte leker tilgjengelig for barna.

 

Friluftsliv

I Rustadsaga ønsker vi å fokusere på natur og friluftsliv. På Sola innebærer det at vi har som mål at barna skal bli glade i å være ute. De minste opplever mange ting for første gang, dette gjelder også ute. Vi utforsker og blir kjent med naturmaterialer, dyr og forskjellig vær i barnehagens uteområde i løpet av høsten. Vi prioriterer høyt å være ute en tur hver dag året rundt og legger tilrette for aktiviteter i uterommet.

Ut fra gruppens sammensetning og barnas kompetanse så starter vi med tur så raskt vi kan. I begynnelsen er det rusleturer i barnehagens nærmiljø som etterhvert utvides. På våren øver vi på å gå med sekk og spise og eventuelt sove ute.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kontaktinfo: +4745908346 / sola@rustadsaga-barnehage.no