Vedtekter

Barnehagen styres etter vedtekter, som bestemmer organisering og drift - se vedlegg.

 

Vedlegg: Vedtekter 30.03.22